Сучасні технології Вашого бізнесу
Працюємо з 2006 року
(093) 541-76-76

База даних

База даних це:

Сукупність даних, організованих за певними правилами, що передбачають загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання, незалежна від прикладних програм.Є інформаційною моделлю предметної області.Звернення до баз даних здійснюється за допомогою системи управління базами даних (СУБД).